Cal Pepet El Papiol

Baix Llobregat
Passatge de la Pau, 15
114

Coordenades:

41.44023
2.01152
417422
4588100
08158 - 302
Patrimoni immoble
Edifici
Popular
Contemporani
XX
Bo
Legal
BPU. F72-Catàleg de Patrimoni Arquitectònic del Papiol.
Fàcil
Residencial
Privada
7583813DF1878D
Juana Maria Huélamo Gabaldón

Edifici entre mitgeres de planta rectangular amb façana posterior a la baixada de la Lluna. Es desenvolupa en planta baixa i pis. La coberta és a dues vessants amb teula rodona i carener paral·lel a la façana principal. La composició de la façana està molt desordenada amb obertures quadrangulars en planta baixa i pis i l'entrada pel centre de la façana.

Cal Pepet tenia un magatzem pels porcs i la seva casa, un pou al davant i un petit corral amb gallines o Cal Tic. Al final del carrer s'inicia el carrer de la Diputació, i en la cruïlla hi havia una vaqueria.

Ahicart Amigó et al. (2019) Exposició: Motius de cases i gent. El Papiol: Espai de Recerca pel Patrimoni del Papiol. Biblioteca Municipal del Papiol Valentí Almirall.
Faura Arís, A. (1996) L'Abans del Papiol. Recull gràfic 1890-1960. El Papiol: Ed.: Efadós. Col·lecció: Baix Llobregat.