Cal Pep Pinyol Font-rubí

Alt Penedès
Barri de l'Alzinar, 24
A l'alçada del Km 10,2 de la carretera BP-2126
355

Coordenades:

41.42182
1.63853
386230
4586479
08085-260
Patrimoni immoble
Edifici
Popular
Contemporani
XIX
1859
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
08084A04700003
Miquel Gea i Bullich

Complex edilici on, l'edifici original, està representat per un cos de planta rectangular amb coberta de teula àrab de dos aiguavessos amb carener perpendicular a la façana principal, que s'obre a migdia (SE). L'habitatge s'articula en tres plantes: planta baixa i dues plantes pis. Les obertures de la façana principal són allindades, a excepció de la porta d'entrada, amb arc escarser, i estan distribuïdes de forma simètrica La planta primera està ocupada per un balcó corregut al que s'hi accedeix des de les tres obertures presents en aquest nivell.
Malgrat que l'arrebossat de la paret no permet veure el parament o fàbrica, creiem que és possible que la segona planta sigui resultat d'una ampliació i que, per tant, en un origen l'edifici comptes únicament amb planta baixa i planta pis.
Pel que fa a la data de construcció o finalització de l'edifici original està testimoniada per una inscripció situada a la façana principal, entre la primera i la segona plantes, on es pot llegir "ABRIL 1859".
A la façana també hi trobem un rellotge de sol realitzat mitjançant un plafó ceràmic.