Cal Pagès Sant Julià de Cerdanyola

Berguedà
Cal Xic, nucli urbà
Extrem sudoest del nuli

Coordenades:

42.22147
1.8911
408482
4674961
08903-272
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Contemporani
XVIII-XIX
Bo
Inexistent
Restringit
Residencial
Privada
8551601DG0785S0000QY
María del Agua Cortés Elía. OPC

Cal Pagès és una casa formada per diferents volums, la mateixa casa, la pallissa, l'era, la basa, una barraca pels trumfos i altres elements. la casa és un edifici de planta rectangular cobert amb teulada a doble vessant amb carener perpendicular a la façana principal que s'obre a migdia. La casa ha estat molt transformada en diferents etapes, fet que ha modificat la fesomia de la que es conserven algunes cantoneres de pedra ben escairada. La pallissa manté els murs de paredat, l'obertura a la façana i els tancaments de posts de fusta característics de la zona.

Aquesta casa segurament ja existiria a mitjans del segle XVIII, ja que al cens fet pel rector de la parròquia per informar al Bisbe de Solsona, hi conten 38 cases i 199 habitants. No es conserva més informació d'aquesta casa, tot i que l'estructura mostra una casa de pagès que seria important.

DD.AA. (1998) Sant Julià de Cerdanyola. Municipi de sempre. Municipi recuperat. Ajuntament de Sant Julià de Cerdanyola.