Cal Pabana Sant Feliu Sasserra

Bages
Sector oest del nucli urbà
Carrer Raval, 3, 08274 (Sant Feliu Sasserra)

Coordenades:

41.94405
2.02251
418975
4644026
08212-95
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Contemporani
XVIII
Bo
El pis de golfes és de nova construcció i presenta reformes en diverses obertures.
Inexistent
Fàcil
Sense ús
Privada
Ref. cad.: 61202DG1484S
Jordi Compte i Marta Homs

Cal Pabana està situada al sector oest del nucli urbà integrada al carrer Raval, prop de la carretera B-431.
Es tracta d'una casa de mitjanes dimensions de planta rectangular, que consta de planta baixa, primer pis i golfes amb teulada de doble vessant amb aigües a la façana principal. Els murs de càrrega són de maçoneria de pedra i estan delimitats per cantonades diferenciades.
De l'edifici només en destaca la façana principal ja que la façana posterior, encarada al sud i l'oest presenten arrebossat als murs i diverses reformes a les obertures.
La façana principal, orientada al nord presenta una composició simètrica d'eix vertical vertebrada a través de dos portals a la planta baixa. El de l'esquerra està emmarcat amb brancals de pedra, força erosionats, i llinda de grans dimensions on hi ha esculpit en baix relleu un escut separat en franges horitzontals en els que hi ha diverses inscripcions, pràcticament il·legibles. El de la dreta és de nova construcció. Sobre les dues obertures de la planta baixa s'hi obren dos balcons a nivell de primer pis. Ambdós presenten la llinda i els brancals bisellats i el de la dreta té un motiu geomètric esculpit a la llinda, tot i que és de nova construcció. A les golfes, on la maçoneria de pedra és de nova construcció i per tant és diferent de la dels pisos inferiors, hi ha dues finestres emmarcades amb pedra, seguint la línia vertical que marquen les obertures de la planta baixa i del primer pis.

Cal Pabana data del segle XVIII, com cal Torné i cal Boixeres, ubicades també al carrer del Raval. L'any de construcció podria ser 1719, ja que aquesta data sembla aparèixer a la inscripció de la llinda de la porta principal.