Cal Mosca Font-rubí

Alt Penedès
Barri de l'Alzinar, 19
Seguint uns 400 m el camí que arrenca en direcció NO a uns 225 m de l'inici de la Ctra. De l'Alzinar
403

Coordenades:

41.42617
1.63766
386165
4586963
08085-276
Patrimoni immoble
Edifici
Popular
Contemporani
XIX-XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
08084A03900049
Miquel Gea i Bullich

Habitatge de planta quadrangular amb coberta de dos aiguavessos i carener paral·lel a la façana principal, que s'obre a migdia (S/SE). L'edifici compta amb planta baixa i planta pis. La distribució de les obertures de la façana no és simètrica atès que s'ordenen en base a dos eixos verticals desiguals. Les finestres, una a la planta baixa i dues a la planta pis, són allindades, mentre que la porta d'accés a la vivenda compta amb un petit arc escarser. La façana compta amb un rellotge de sol que tractem a part i amb un pou que se li adossa.
Pel que fa a la cronologia de l'edifici sembla que comparteix característiques bàsiques amb edificis similars del municipi que hem considerat d'entre la segona meitat del segle XIX i principis del segle XX.
L'edifici original compta amb diversos annexos d'època recent.