Cal Mateu
Sant Mateu de Bages

  Bages
  Demarcació de Sant Mateu de Bages (Clot de Fontanet)
  Emplaçament
  Carretera BV-3003, al km. 6,7 trecall de cal Carné direcció sud i continuar uns 1.500 m.
  454

  Coordenades:

  41.79041
  1.72222
  393830
  4627295
  Número de fitxa
  08229 - 147
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Popular
  Contemporani
  Segle
  XIX-XX
  Any
  1878
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Legal
  Catàleg de masies (núm. 230)
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  002412200CG92G0001OZ
  Autoria de la fitxa
  Jordi Piñero Subirana

  Casa de pagès de dimensions força grans emplaçada al raval anomenat el Clot de Fontanet. Es troba al costat de can Fontanet i té unes característiques molt similars a aquesta altra casa. Es tracta d'una construcció molt regular i aixecada, pel que sembla, en una sola fase. És de planta rectangular i consta de planta baixa més un pis i golfes. La façana principal, encara vers el sud-oest, presenta una distribució simètrica en base a dos eixos d'obertures. En el de l'esquerra i trobem el portal i dos balcons superiors. En el de la dreta hi ha finestres més petites. Totes les obertures són emmarcades amb llindes i brancals de pedra, excepte el balcó superior, que inicialment era una galeria amb arc, transformada posteriorment en un balcó que està emmarcat amb maó. Els murs són fets de maçoneria, amb carreus escairats a les cantoneres. A les façanes laterals hi trobem algunes finestres de característiques similars a les anteriors. La casa té un jardí davanter i un seguit de coberts al costat nord-oest. El conjunt ha conservat molt integrament la tipologia i els volums originaris.

  Inscripció a la llinda del balcó: 1878

  Sembla que antigament el lloc on actualment hi ha el molí del Carner i el Clot de Fontanet era conegut com l'Obaga de Sant Mateu. Al final del segle XII en tenia el domini (possiblement només el domini útil) la família Barrufet. Les seves pertinences s'estenien des del mas Bastardas (a Fals) fins a Sant Mateu. Segons Josep Bastardas, en el primer quart del segle XIII la família Fontanet va adquirir una part dels dominis que anteriorment havien pertangut als Barrufet. Els Fontanet eren una família de llinatge noble i militar (cavallers, canonges i jurispèrits). Aquesta família es va establir al mas Fontanet (actualment cal Carné) i els seus dominis s'estenien fins la rasa del Carner. D'aquí ve el nom de Clot de Fontanet.
  A la segona meitat del segle XIX els propietaris de cal Carné (que són descendents directes dels antics Fontanet) van propiciar el sorgiment d'un raval de casetes al Clot de Fontanet. El motiu principal era aprofitar l'abundància d'aigua que sobreeixia en aquest sector, on es trobaven diverses surgències naturals, sobretot al vessant de ponent. Les cases s'emplaçaven al costat d'aquestes surgències i l'aigua s'aprofitava per regar els horts particulars. Segons les inscripcions de les llindes, les primeres cases van construir-se a la dècada de 1870: can Fontanet (1876, tot i que en dades del cadastre hi consta l'any 1850), cal Mateu i cal Peret (1878). Ca la Montse pot ser d'aquesta època o tal vegada anterior. Finalment, a la part superior del turó es van bastir tres cases adossades: cal Pep Gras, cal Joan Gran i una altra avui esfondrada (1881). Algunes d'aquestes cases pertanyien a membres d'una família Fontanet que no té relació directa amb els antics Fontanet que van donar nom al lloc. Totes les cases pagaven un cens anual a cal Carné. A la segona meitat del segle XX prop del Clot de Fontanet s'hi va instal·lar una potent captació d'aigua que encara s'utilitza per al subministrament del nucli de Sant Mateu de Bages. Des d'aleshores l'antiga abundància d'aigua s'ha vist dràsticament disminuïda.

  GRUP SOLUCIONS MANRESA (2009). Pla especial del Catàleg de masies i cases rurals en sòl no urbanitzable de Sant Mateu de Bages. Ajuntament de Sant Mateu de Bages (núm. 230).