Cal Matas Olesa de Montserrat

  Baix Llobregat
  Carrer Coscoll, núm. 9
  114

  Coordenades:

  41.54496
  1.89277
  407651
  4599847
  08147-41
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Contemporani
  Eclecticisme
  XIX
  1876
  Bo
  Legal
  Pla Especial de Protecció d'Olesa de M (14/06/94)
  Sí: IPA 18687
  Fàcil
  Residencial
  Privada
  7700813DF0070S0001BY
  Jordi Piñero Subirana

  Edifici per a habitatge unifamiliar entre mitgeres, de planta baixa més dues plantes pis i golfes. Es tracta d'un edifici de caire burgès del final del segle XIX, de decoració sòbria i de gust clàssic. La façana, de composició clàssica, és interessant pel tipus d'estucat, la cornisa superior i la composició de les finestres en el segon pis, on destaquen les dues dels extrems, d'amplada superior i partides per unes columnes. L'interior s'estructura en tres cossos simètrics. El del mig és el principal, on es troba la sala central. Malgrat que l'edifici ha estat reformat diverses vegades al llarg dels anys ha conservat l'estructura originària, però s'han canviat majoritàriament els sostres i paviments. A la part posterior conserva un interessant pati d'estil colonial.

  Data sota la llosa del balcó: 1876
  Placa penjada al mur del carrer Salvador Casas: "Casa Matas-Bertran. Molí d'oli. Durant el segle XVIII s'hi representà la Passió. Abril 2000. La Passió d'Olesa de Montserrat"

  Segons el Cadastre, l'any de construcció del cos principal és el 1700. Segons la placa que hi ha penjada, en un antic molí d'oli d'aquesta propietat s'hi hauria representat la Passió en algun moment del segle XVIII. Tanmateix, es tracta més aviat d'una tradició o d'una suposició que no està plenament confirmada.

  GONZÁLEZ BASCHWITZ, José; OBRADORS, Xavier (2006). Pla Especial de Protecció i Catàleg del Patrimoni Arquitectònic d'Olesa de Montserrat. Ajuntament d'Olesa de Montserrat. Fitxa B-04