Cal Massip
Sant Martí de Tous

  Anoia
  Bosc de Can Menjapalla. A l'oest del nucli urbà.
  Emplaçament
  Camí de Sant Martí de Tous a Cal Menjapalla, un cop passada la masia agafar el camí de l'esquerra
  576

  Coordenades:

  41.53348
  1.49822
  374720
  4599070
  Número de fitxa
  08226 - 312
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Medieval
  Modern
  Contemporani
  Segle
  XV-XX
  Any
  1771
  Estat de conservació
  Dolent
  Abandonada amb alguns annexes enderrocats
  Protecció
  Inexistent
  Accés
  Fàcil
  Sense ús
  Titularitat
  Privada
  08226A008001740000AE
  Autoria de la fitxa
  Núria Cabañas

  Cal Massip és una masia situada en el disseminat de la Roqueta d'origen medieval consolidada i reformada en època moderna. És un edifici de planta rectangular amb diversos annexes. La coberta és a doble vessant amb el carener paral·lel a la façana principal. Consta de planta baixa, primer i segon pis. El frontis, orientat a migdia, en destaca la porta d'accés amb llinda de pedra i a la part centra gravat l'any 1771 i a sota una estrella de vuit puntes emmarcada i a sota les inicials D I P O CLL. En total s'hi obren nou finestres de diferents mides, tres per planta, amb llinda de fusta. Destaquen les finestres del primer pis que inicialment eren obertures amb arc de mig punt. La façana de llevant tenia quatre finestres dues a nivell de primer pis i dues més a nivell de segon pis i se li adossava un annex, actualment enderrocat, corresponent a la zona del corral. A la façana de ponent, s'hi obra una finestra a l'alçada del segon pis i a nivell de planta baixa s'hi adossa un annex de reduïdes dimensions de planta quadrada, possiblement un forn de pa i a l'altre extrem s'hi distingeix la boca de l'antic forn de pa. A la banda oest, separat per l'actual camí s'hi trobava l'era amb la pallissa, actualment molt malmesa i amb la coberta enderrocada.

  En els fogatges de 1497 apareix documentat la família Macip amb Joan Macip.
  Segons informació cedida per Elis Vidal, la família Macip era una família important dins el terme. En un document de l'any 1616 del notari Francisco Ferrer parla d'un Retaule de Roqueta: “Retaule de Sant Ramon de Penyafort, Sant Esteba i Sant Sebastià. Donat per Jeronim Maimò i Eufrahyma Torra, pagant 18 lliures. Ho donaren a la Universitat de Fillol, a l'alcalde Valentí Vidal i Joan Massip, per estrenar-lo a la festa de la Mare de Déu de Setembre. Portat a costes i penes.”

  AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ DE TOUS. (2011): Esborrany del Catàleg de masies i cases rurals susceptibles de recuperació o preservació.
  IGLÉSIES, J. (1979): Els fogatges de 1497. Estudi i transcripció. Barcelona: Fundació Salvador Vives i Casajuana. Rafael Dalmau Editor.