Cal Marlès Font-rubí

Alt Penedès
Barri de Mas Moió, 8
Seguint 650 m el camí de Mas Moió que arrenca del Km 10 de la carretera BP-2126
362

Coordenades:

41.42227
1.63069
385576
4586539
08085-311
Patrimoni immoble
Edifici
Popular
Contemporani
XIX-XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
08084A02900006
Miquel Gea i Bullich

Habitatge de planta rectangular amb coberta de teula àrab de dos aiguavessos i carener perpendicular a la façana principal, que s'obre a llevant (E/SE). Compta amb planta baixa i planta pis. Les obertures de la façana principal s'articulen a través de tres eixos verticals. Únicament l'accés a l'habitatge es troba descentrat a l'esquerra de l'eix central. Aquest accés és l'única obertura que no és allindada, ja que compta amb un petit arc escarser molt rebaixat. Totes les obertures tenen desdoblat el seu perímetre amb una franja de pintura diferent a la de la resta de la façana.
Les característiques constructives de l'edifici pensem que situen la seva construcció entre l'últim quart del segle XIX i principis del segle XX.