Cal Mariano Guardiola de Berguedà

  Berguedà
  A l'esquerra del torrent de Gavarrós
  A l'esquerra del riu Gavarrós en una zona de planells. Pista de Gavarrós passat 3 Km sota l'Estret
  926,6

  Coordenades:

  42.25961
  1.92508
  411340
  4679160
  08099-191
  Patrimoni immoble
  Jaciment arqueològic
  Modern
  Popular
  XVII-XVIII
  Dolent
  Cobert de runa i vegetació. Conserva amb força alçada la paret nord i l'est. La paret sud i la oest estan pràcticament aterrades.
  Inexistent
  Fàcil
  Sense ús
  Privada
  08098A00400021
  Pere Casacnte i Torrella

  Restes d'una casa i dels coberts de factura similar a la casa de Cal Po. Es tracta d'una estructura de planta rectangular, orientada a sud amb les restes de la casa, l'era i els coberts mig enrunat i cobert de vegetació. Per les restes que encara s'endevinen sabem que la casa de Cal Marià presentava una planta rectangular i estava composta de planta baixa, un primer pis i golfes amb teulada a dues vessants i el carener perpendicular a la façana principal que s'orientava a sud on també hi havia la porta. Encara roman dempeus la paret nord i part de la sud amb restes d'una obertura a la planta primera. L'aparell és de pedra mal treballada i escairada, unida amb argamassa de calç amb fragments de teula i maó a trencajunts i les obertures en llinda de fusta. Annex a la casa hi ha encara les restes d'algun cobert

  Aquesta casa juntament amb la casa de cal Po i la casa Freda corresponíem amb construccions molt senzilles i moltes vegades eren masoveries de cases més grans com es pot donar el cas que pertanyien a la casa de l'Estret i també de l'Espelt. Semblen construccions de mitjans del segle XVII i XVIII. Al voltant de la casa s'hi endevinen restes de murs de feixa de conreus i també in mur que envolta les estructures de la casa i corresponent amb la paret de l'era

  De la casa no en tenim gaires referències documentals. Sabem que al 1759 ja existia la casa de cal Marià a través del fons cadastral conservat a l'arxiu de Guardiola. En aquest moment era una masoveria que pertanyia a la casa de l'Estret. Al document de 1856 i conservat en un full solt de l'arxiu de Guardiola, s'esmenta la casa de Cal Marià a la partida de Gavarrós, juntament amb l'Estret, la caseta, el molí de Masaners i el Prat Terrer.

  Cadastre de Brocà 1756. AMGB. Full solt. Enumeració de les cases de Brocà de 1856