Cal Joan del Cotolíu Sant Salvador de Guardiola

Bages
Carrer Igualada, s/n (nucli urbà de Guardiola)
332

Coordenades:

41.67943
1.76593
397285
4614920
08098-137
Patrimoni immoble
Edifici
Popular
Contemporani
XIX-XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Sense ús
Privada
7351506CG9175S0001MX
Jordi Piñero Subirana

Casa situada al nucli urbà de Guardiola, representativa d'un tipus de construcció popular feta amb maó pròpia del final del segle XIX i començament del XX, la qual ha conservat molt integrament la tipologia i volums originaris. És un edifici pràcticament independent, adossat només per la part posterior a una altra casa. Té una planta irregular, formada per dos cossos de diferents alçades: el més septentrional consta de planta semi-soterrània, planta baixa i pis. El cos de migdia només té planta baixa i un pis, ja que es troba a la part més alta d'un terreny amb pendent. La part més baixa dels murs és feta amb pedra, però la resta és obrada integrament amb el tipus de maó característic d'aquesta època, més gran que l'actual. Les parts altes dels dos cossos són una obra més moderna, feta amb totxo. La casa té un accés a la planta inferior per la façana que dona al carrer, mentre que els accessos a les plantes superiors es fa per una façana lateral mitjançant una porta a la planta baixa i una escala que condueix al primer pis. Exteriorment, la construcció no presenta altres elements remarcables. Per la banda sud-oest les façanes han estat més modificades, amb l'obertura de finestres modernes. En aquesta part té un cobert adossat, fet de pedra i maó.