Cal Joan de l'Hostal Sant Salvador de Guardiola

Bages
Raval del Sellarès
Ctra.vella d'Igualada (C-37 z), poc abans del km. 86 camí del raval del Sellarès, direcció N-W.
289

Coordenades:

41.68479
1.75978
396782
4615523
08098-240
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XIX-XX
Bo
Legal
Catàleg de masies (núm. 044)
Fàcil
Residencial
Privada
08097A013000670000EH
Jordi Piñero Subirana

Casa de pagès de dimensions mitjanes que forma part del raval del Sellarès, la qual ha conservat, tot i que molt parcialment, el volum i la tipologia originària. L'habitatge està format per diferents cossos adossats que formen una planta irregular. Consta de planta semisoterrània més dos pisos. La façana de llevant és la que conserva elements més rellevants: un portal emmarcat amb llinda i brancals de pedra, així com diverses obertures, inclòs un balcó, de distribució irregular. L'entrada actual és per la façana de migdia, però l'antiga ha quedat a l'interior a conseqüència d'una ampliació. Actualment tots els murs estan arrebossats amb ciment, de manera que les característiques constructives originàries pràcticament no són visibles. La casa té al davant un pati pavimentat (l'antiga era) i, al costat de ponent, un gran cobert que serveix de garatge. Al costat de llevant té altres coberts. L'interior es conserva una tina.

Inscripció en una llinda de la façana lateral: 1863.

El raval del Sellarès es va originar a mitjan segle XIX quan els propietaris de cal Xacó, de cognom Sellarès, van començar a vendre peces de terra perquè s'hi edifiquessin cases. Els beneficiaris d'aquestes noves cases eren els fills segons d'algunes masies de la zona. Segons sembla, els propietaris de cal Xacó havien perdut la seva fortuna i es van veure obligats a vendre aquests terrenys. Tal com indica la inscripció d'una llinda, cal Joan de l'Hostal podria haver estat construïda pels volts de 1863. La família que hi vivia, de cognom Vilaseca, eren els avantpassats dels actuals propietaris. Entorn de 1930 la casa es va eixamplar.

Diputació de Barcelona; BERRYSAR, S.L. (2010). Pla especial de catalogació de masies i cases rural en sòl no urbanitzable. Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola (núm. 044).