Cal Rei Sant Salvador de Guardiola

Bages
Raval del Sellarès
Ctra.vella d'Igualada (C-37 z), poc abans del km. 86 camí del raval del Sellarès, direcció N-W.
295

Coordenades:

41.68444
1.75975
396779
4615484
08098-241
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XIX-XX
Regular
Es troba en estat precari, tot i que estructuralment la construcció es manté.
Inexistent
Fàcil
Sense ús
Privada
08097A013000650000EZ
Jordi Piñero Subirana

Casa de pagès de dimensions mitjanes que forma part del raval del Sellarès, la qual ha conservat força bé els volums i la tipologia originàries. Té una casa adossada, més petita, que és cal Magí. Es tracta d'una edificació força gran, de planta rectangular i orientada d'oest a est. Consta d'una planta semisoterrània més dos pisos. La façana principal és encarada a migdia i conserva un portal rematat amb arc escarser i, als nivells superior, un seguit d'obertures de distribució força regular. Els murs són arrebossats i pintats de blanc. El conjunt es completa amb dos coberts de recent construcció al costat sud.

Inscripció a la llinda del portal: 1851.

El raval del Sellarès es va originar a mitjan segle XIX quan els propietaris de cal Xacó, de cognom Sellarès, van començar a vendre peces de terra perquè s'hi edifiquessin cases. Els beneficiaris d'aquestes noves cases eren els fills segons d'algunes masies de la zona. Segons sembla, els propietaris de cal Xacó havien perdut la seva fortuna i es van veure obligats a vendre aquests terrenys. Tal com indica la inscripció d'una llinda, cal Rei seria originària de l'any 1851. La família que hi vivia tenia per cognom Viladrusa. A l'altre costat del veïnat, l'habitatge conegut avui com casa Romero, era abans cal Rei de Dalt. L'any 2001 la casa de cal Rei es trobava en mal estat i els seus propietaris van construir una casa nova, uns 100 m al sud.

Diputació de Barcelona; BERRYSAR, S.L. (2010). Pla especial de catalogació de masies i cases rural en sòl no urbanitzable. Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola (núm. 072).