Cal Joan Balenyà Font-rubí

Alt Penedès
Al barri de Montjuïc, en el camí de la masia
394

Coordenades:

41.43243
1.62634
385230
4587673
08085-329
Patrimoni immoble
Edifici
Popular
Contemporani
XIX-XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
08084A03700048
Miquel Gea i Bullich

Habitatge de planta rectangular amb coberta de dos aiguavessos, de teula àrab, i carener paral·lel a la façana principal, que s'obre a llevant (E/SE). Compta amb planta baixa i planta pis i les obertures de la façana principal es distribueixen simètricament a partir de tres eixos verticals. Totes les obertures són allindades i, les de la planta superior, tenen part del perímetre desdoblat amb un relleu fet de morter. L'obertura central de la planta primera és un balcó amb barana de ferro de factura senzilla. El cos original té un cos afegit pel costat de tramuntana.
Les característiques de l'immoble fan pensar en una cronologia de finals del segle XIX o principis del segle XX per a la seva construcció.