Ca la Matilde Font-rubí

Alt Penedès
Barri de Montjuïc, 14
Al barri de Montjuïc, a la riba dreta del torrent de Sant Andreu
421

Coordenades:

41.4371
1.62489
385117
4588194
08085-328
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XIX-XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
08084A03700010
Miquel Gea i Bullich

Habitage de planta rectangular d'estil popular amb coberta de dos aiguavessos, de teula àrab. El carener és perpendicular a la façana principal, que s'obre a migdia (S/SE). Compta amb planta baixa, planta pis i golfes. Les obertures se situen de forma simètrica al voltant de tres eixos verticals. Totes les finestres són allindades a excepció de l'accés a l'habitatge, que compta amb arc escarser. El perímetre de les obertures està desdoblat mitjançant un relleu de morter que està pintat amb un color més fosc que la resta de la façana. A l'alçada de les golfes només s'observen dos respiralls ceràmics.
Les característiques físiques de l'immoble ens remeten a una cronologia de construcció que , molt probablement, s'ha de situar entre l'últim quart del segle XIX i principis del segle XX.