Cal Jaume Turró Font-rubí

Alt Penedès
Barri de Montjuïc, 18
Al barri de Montjuïc, entre Ca la Matilde i Cal Cisteller
406

Coordenades:

41.43571
1.62604
385211
4588038
08085-327
Patrimoni immoble
Edifici
Popular
Contemporani
XIX-XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
08084A03700038
Miquel Gea i Bullich

Habitatge d'estil popular de planta rectangular i coberta de dos aiguavessos amb carener paral·lel a la façana principal, que s'orienta a migdia (S/SE). Compta amb planta baixa i planta pis. Les obertures de la façana principal es distribueixen simètricament entorn de tres eixos verticals i són totes allindades. L'obertura central de la planta primera és un balcó amb barana de barrots simples, sense decoració.
Les característiques constructives de l'habitatge denoten una cronologia que, possiblement, s'ha de situar entre finals del segle XIX i principis del segle XX.