Cal Jepic de la Planota - Cal Serrador Font-rubí

Alt Penedès
Barri de Santa Maria, 12
Seguint uns 550 m el camí que arrenca del Km 15 de la carretera BP-2126
272

Coordenades:

41.4143
1.66968
388820
4585604
08085-433
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XIX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
08084A04300025
Miquel Gea i Bullich

Habitatge de planta rectangular, molt allargassada, amb coberta de dos aiguavessos, de teula àrab, i carener perpendicular a la façana principal, que s'obre a migdia (S/SE). L'edifici compta amb planta baixa i planta pis. Les obertures de la façana principal molt possiblement es distribuïen de forma força simètrica, si bé avui no són totalment visibles per existir un cos adossat a la meitat esquerra d'aquesta façana. Les obertures que encara resulten visibles són allindades a excepció de l'accés a l'habitatge, que compta amb arc escarser construït amb maons disposats a sardinell.
Les característiques constructives d'aquest edifici pensem que situen la seva construcció en algun moment del segle XIX.