Cal Gola/Cal Morelló El Papiol

Baix Llobregat
Carrer de les Parres, 2
133

Coordenades:

41.43948
2.01397
417626
4588015
08158 - 127
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
XIX-XX
Bo
Legal
BPU. F47-Catàleg de Patrimoni Arquitectònic del Papiol.
Fàcil
Residencial
Privada
7782708DF1878B
Juana Maria Huélamo Gabaldón

Casa entre mitgeres, de planta rectangular i coberta a dues vessants. Presenta un ràfec en gran volada, sustentat per ménsules de fusta. En alçada es desenvolupa en planta baixa i pis. La porta d'accès es troba a l'oest de la construcció, i a la seva dreta s'obre una finestra quadrada, protegida per una reixa decorada amb reganyols. Al primer pis es troba la part més peculiar de l'edifici, sota el gran voladís del ràfec: hi ha una balcona que gairebé ocupa tot l'ample de la façana. El voladís està protegit per una barana amb reganyols, roleus enfrontats per sota del passamans i a la part baixa, on es troben presentats cap enfora. L'enreixat es completa amb un suau pit de colom, marcat per sengles decoracions de gavarreres intercalades per botons. A aquesta barana donen dues obertures verticals, amb persiana de llibret de color verd, i buits emmarcats amb recercat pintat de vermell per sobre d'ells.

El 1740 està documentada com a Cal Gola, propietat de Joan Coll i Magdalena Baró. Un segle després, cap al 1850 es coneixia com a cal Morelló (Ahicart et al., 2019).
No obstant, la façana, que és la que dona actualment caràcter a l'edifici, és d'inicis del segle XX.

Ahicart Amigó et al. (2019) Exposició: Motius de cases i gent. El Papiol: Espai de Recerca pel Patrimoni del Papiol. Biblioteca Municipal del Papiol Valentí Almirall.