Cal Segimon El Papiol

Baix Llobregat
Carrer de les Parres, 16
131

Coordenades:

41.43953
2.01355
417591
4588020
08158 - 122
Patrimoni immoble
Edifici
Popular
Contemporani
XIX
1818
Bo
Conserva forces elements tradicionals
Legal
BPU. F45-Catàleg de Patrimoni Arquitectònic del Papiol.
Fàcil
Residencial
Privada
7782714DF1878B
Juana Maria Huélamo Gabaldón

Edificació de caire rural de planta rectangular i teulada a dues vessants amb ràfec doble (actualment te un canaló metàlic per sota). En alçada es desenvolupa en planta baixa i pis. A dalt de la teulada s'alça el fumeral antic. La façana principal dona cap a sud, i presenta les característiques pròpies d'una habitatge agrari tradicional: amb escasses obertures a la façana: en planta baixa una porta de punt rodó amb picaporta circular de forja i finestra al costat que te apariència moderna, o en tot cas posterior a la de l'edificació original. Al primer pis, gairebé en línia vertical amb la porta d'accès, hi ha una finestreta de llindar pla i proporcions verticals amb ampit moltllurat. L'edificació continua a ponent amb un mur i galeria de construcció més moderna.

El nom li ve del seu propietari al 1818, Segimon Comerina Rovira (Ahicart et al., 2019).

Ahicart Amigó et al. (2019) Exposició: Motius de cases i gent. El Papiol: Espai de Recerca pel Patrimoni del Papiol. Biblioteca Municipal del Papiol Valentí Almirall.