Cal Gallardes
Sant Martí de Tous

  Anoia
  Pla de Gallardes. A l'oest del nucli urbà.
  Emplaçament
  Camí de Bellprat. A cal Minguet trencar a la dreta i en la següent cruïlla està indica el mas.
  526

  Coordenades:

  41.55843
  1.48072
  373309
  4601866
  Número de fitxa
  08226-296
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Medieval
  Modern
  Contemporani
  Segle
  XIII-XXI
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Legal
  BCIL. Catàleg bens a protegir POUM 2012
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  IPAC 6185
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  000401500CG70A0001FJ
  Autoria de la fitxa
  Núria Cabañas

  Gallardes és un mas d'origen medieval que ha estat objecte de diverses reformes en època moderna i contemporània. L'origen és una antiga masia fortificada de planta quadrada de la qual es conserven varies línies d'espitlleres al mur de façana nord, sud i oest. El frontis sud s'hi obren tres finestres de petites dimensions a nivell de primer pis i golfes. Aquesta edificació posteriorment s'hi annexionen sis cossos. A la façana de llevant, de la zona de les golfes, en destaca la meitat d'un finestral, possiblement d'arc de mig punt seccionat per la coberta actual, indicatiu de que antigament era una construcció amb més alçada. Adossat a la façana de llevant s'hi annexiona un cos de planta rectangular amb la coberta a doble vessant amb el carener paral·lel a la façana principal. Consta de planta baixa, primer pis i golfes. A l'interior és conserven tres arcades d'arc de mig punt localitzades a la planta baixa i primer pis. El frontis, orientat a migdia, en destaca la porta d'accés d'arc de mig punt adovellat, seccionat per un antic balcó realitzat l'any 1817, actualment inexistent. A nivell de golfes s'hi obren set arcades d'arc de mig punt, una de les quals es troba tapiada per maons. A la planta baixa en destaca l'antic celler amb diversos pilars de secció quadrada que sustenta voltes simples enguixades i una habitació amb l'antic forn de pa, que encara conserva la campana de fusta i un cup de vi de planta circular. A la banda dreta del portal, sobresurt un cos de planta quadrada de dues plantes amb tres grans finestrals d'arc de mig punt, un a nivell de planta baixa i dos al primer pis, cobert per una terrassa que s'hi accedeix des d'una de les arcades de les golfes. Davant aquesta façana hi ha un pati tancat per un baluard, amb la porta d'accés amb llinda de fusta refeta l'any 1817 i voladís. Adossat a la façana de llevant hi ha els antics corrals o estables. Davant d'aquests hi ha una edificació de planta quadrada amb la coberta a doble vessant amb el carener perpendicular a la façana principal corresponent una antiga casa, dividida en dues, que albergava dues famílies de treballadors, que actualment s'utilitza com a magatzem. Davant la façana principal hi ha un cos de planta rectangular on hi havia un antic trull d'oli i finalment, l'annex de ponent era l'antiga pallissa i el galliner que donaven a l'era. L'any 1997 van reparar la coberta i van crear una petita terrassa en el cos originari. El parament dels murs és de pedra lligada amb morter amb les cantonades de carreus ben escairats a excepció de la façana principal arrebossada amb argamassa.

  El mas Gallardes antigament conegut com el mas Guerardes es troba documentat en dos documents de l'any 1279. No és fins el segle XVII que s'anomena Gellardes. La finca tenia diverses masoveries a l'entorn, una de les més significatives i que actualment encara exerceix és la Caseta.

  AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ DE TOUS. (2011): Esborrany del Catàleg de masies i cases rurals susceptibles de recuperació o preservació.
  AAVV. (2003): Tous, mil anys d'història. Publicaions de l'Abadia de Montserrat 1981.Editorial Claret, Sau.
  Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de Catalunya. Patrimoni Arquitectònic del terme municipal de Sant Martí de Tous. Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació. Generalitat de Catalunya.
  NAVARRO, F. (2012). Pla d'ordenació urbanística municipal de Sant Martí de Tous (POUM). Catàleg de béns a protegir. Ajuntament de Sant Martí de Tous.