Cal Fusté Calonge de Segarra

Anoia
Cal Fusté. Sant Pere de l'Arç. 08281. Calonge de Segarra
Situat al final del nucli, una placa amb el seu nom ens indica on és.
620

Coordenades:

41.7624
1.51515
376570
4624462
08036-156
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Popular
XVI-XVII
Bo
Inexistent
IPA: 5810
Fàcil
Residencial
Privada
6646607CG7264N0001SB
Jordi Seró i Ferrer. [IN] SITU SCP

És la darrera casa que trobem al nucli de Sant Pere de l'Arç, i possiblement és l'edifici civil més singular. Consta de planta baixa, planta de pis i golfes. Els murs estan fets amb carreus de pedra irregular en filades horitzontals. Ha perdut gran part de l'arrebossat de les façanes. La coberta és a dues vessants ( nord-sud) amb teula àrab.
La façana d'ingrés s'orienta al nord i presenta una gran portal adovellat de mig punt. Les finestres que trobem a la façana són senzilles i amb ampit de pedra. A la resta de façanes les finestres responen a la mateixa tipologia.
A l'interior es poden observar diferents voltes apuntades que es localitzen a la planta baixa de l'edifici.