Sant Pere de l'Arç Calonge de Segarra

Anoia
Sant Pere de l'Arç. Calonge de Segarra.
Situat al nord-est del municipi, a peus de la B-300 PK 5.5.
619

Coordenades:

41.76265
1.51492
376552
4624490
08036-155
Patrimoni immoble
Conjunt arquitectònic
Medieval
Modern
Contemporani
Bo
Moltes de les cases han estat restaurades
Legal
NPU dels municipis sense planejament a Catalunya. Aprovat 19.04.10
Fàcil
Residencial
Privada
Ajuntament de Calonge de Segarra/ Varis propietaris.
Jordi Seró i Ferrer. [IN] SITU SCP

Es troba situat al nord-est del terme municipal de Calonge de Segarra. El nucli es va bastir a l'entorn de l'església de Sant Pere a partir de la sagrera. A l'edat mitjana la sagrera era un espai sagrat existent al voltant dels edificis consagrats i que gaudia de protecció eclesial. L'estructura urbana s'articula a través de dos carrers perpendiculars. Els carrers actuals recorden el traçat originari, a l'entorn del temple. Els edificis tot i que molts han estat restaurats ens mostren nombrosos elements de l'arquitectura tradicional, amb les parets de pedra, poques obertures en els edificis que no han estat restaurats, però en els que si, s'han afegit o ampliat les finestres, les llindes monolítiques a portes i finestres, els portals adovellats o amb arcs escarsers de maons, o pous exteriors.
Cal destacar la casa del Cal Fusté amb un gran portal adovellat d'entrada i diverses voltes apuntades al seu interior. Davant de Cal Fusté, on hi ha ara una plaça, hi havia una de les cases importants del nucli, Cal Figuerola. Aquesta fou enderrocada a mitjans dels anys 90 degut al seu estat de conservació que era ruïnós. Com Cal Fusté, tenia un gran portal adovellat. Un altre element d'interès és la capella caminera del Roser, situada en la intersecció dels dos carrers principals.

Hi ha documentada una torre de l'Arç (no n'hi ha rastre) i l'església de Sant Pere des del segle XI, al voltant de la qual s'estructurarà un petit poblet. Al seu terme, al segle XVIII apareixen documentats els masos de cal Pere, cal Cristòfol i cal Turull. També apareixen documentats dos masos rònecs. Al segle XVIII els Ribalta de la Fortesa compren les cases i propietats Figuerola, Morros i Ferrerich (antigament Creu) de Sant Pere de l'Arç. A finals del segle XIX la Unión Minera obre una mina i comença la construcció d'una colònia minera al lloc actualment conegut com a cal Frare. El projecte de colònia queda abandonat i només en quedarà el que havia de ser la casa del capatàs, que es convertirà en cal Frare, una parceria dels Ribalta.
El mas de les Basses, tot i ser del terme de la Molsosa, pertany a la parròquia de Sant Pere de l'Arç.

NADAL, Jordi. Treballs de seguiment historiogràfic del municipi de Calonge de Segarra (sense publicar).
NORMES DE PLANEJAMENT URBANÍSTIC DELS MUNICIPIS SENSE PLANEJAMENT A CATALUNYA. (Març 2010.) Comarques Centrals. Calonge de Segarra. Departament de Política Territorial i Obres Públiques.