Cal Font Santa Maria de Merlès

Berguedà
Sector central del terme municipal
A 400 metres de la carretera C-154, punt quilomètric 37'050.

Coordenades:

42.01687
1.98927
416315
4652143
08255-77
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
XVII
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 00DG15B
Jordi Compte i Marta Homs

Cal Font està situada en un punt lleugerament elevat en la vall de la riera de Merlès, al nord de la Casavella i al sud de l'hostal de Sant Cristòfol.
Es tracta d'una masia de mitjanes dimensions formada per tres volums de planta rectangular dedicats a l'habitatge adossats en "L" formant un pati tancat a la part interior, que queda també delimitat per una estructura d'obra adossada i un mur de pedra amb un accés orientat a l'est. Els dos volums situats al nord compten amb els nivells de planta baixa, primer pis i golfes i el situat al sud, només amb els de planta baixa i primer pis. Tots tres volums estan bastits amb murs de càrrega de maçoneria de pedra arrebossats, amb les cantonades delimitades amb carreus treballats. La teulada és de doble vessant amb aigües a la façana principal i posterior, canviant l'orientació en el volum situat més a l'est, de manera que les tres teulades desaigüen al pati interior.
La façana principal, orientada a l'est, mostra els tres volums diferenciats. A l'esquerra hi ha el volum més baix, amb un cobert d'obra vista adossat perpendicularment a l'extrem esquerre. Conté un portal emmarcat amb pedra bisellada i la data de 1696 inscrita a la llinda, i una finestra emmarcada amb pedra bisellada al primer pis. En el volum adossat a la seva dreta hi ha un portal parcialment tapiat deixant una petita obertura emmarcada amb pedra bisellada a la planta baixa, una finestra emmarcada amb pedra bisellada i la data de 1663 inscrita a la llinda, i una finestra reformada a les golfes. El tercer volum s'adossa perpendicularment al segon tapant-ne una part de la façana, i conté, en la seva façana est, una petita finestra emmarcada amb monòlits de pedra treballada a la planta baixa i una finestra reformada a les golfes.
La façana nord mostra dues parts diferenciades que correspon a dos volums diferents. A l'esquerra hi ha una única obertura, que és l'accés a una cisterna quadrada bastida amb maó que s'adossa a la façana fins al nivell de primer pis. En la meitat dreta hi ha tres finestres emmarcades amb monòlits de pedra treballada a la planta baixa, una finestra emmarcada amb brancals de maó i llinda de fusta al primer pis i una finestra de la mateixa tipologia a les golfes.
La façana oest conté obertures únicament al nivell de primer pis, amb tres finestres emmarcades amb maó i un amb pedra bisellada i ampit motllurat.
La façana sud del volum més baix conté dues espitlleres emmarcades amb monòlits de pedra treballada i una finestra reformada a la planta baixa i dues finestres emmarcades amb pedra bisellada i ampit motllurat al primer pis. Pel que fa al volum situat més a l'est, l'únic que té el carener orientat d'oest a est, queda separat en la seva façana sud en dues parts. La meitat esquerra, adossada al segon volum, queda pràcticament oberta amb grans obertures a la planta baixa, primer pis i golfes, formant amples eixides als dos nivells superiors. La meitat dreta conté una finestra emmarcada amb pedra bisellada i la data de 1765 a la llinda, una finestra reformada a les golfes i un rellotge de sol pintat al mur entre els nivells de planta baixa i primer pis, amb la data inscrita de 1855.
Completen el conjunt dues estructures adossades al sud tancant el pati per aquesta part i el mur que tanca per l'est, amb un accés emmarcat amb brancals de pedra bisellada i llinda de fusta, i amb un pujador de cavalls situat a la dreta del portal.