Cal Felip de l'Obada Santa Maria de Miralles

Anoia
E del terme. Serra de Fontfregona
Al camí del Pla de les Fonts just en el límit amb el terme de la Llacuna
608

Coordenades:

41.50262
1.5513
379091
4595568
08257-152
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XIX
Bo
Inexistent
Projecte de Catàleg de Masies fitxa 36
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. Cad. 002008300CF79F
F. Xavier Menéndez

Casa que consta de planta baixa, pis i golfes, de planta quadrangular, orientada d'est a oest, amb coberta de doble vessant amb el carener centrat i perpendicular a la façana, que dona al S. La façana, a migdia, es compon d'una entrada senzilla centrada amb arc rebaixat, amb dos finestres rectangulars horitzontals a banda i banda. El primer pis presenta tres finestes rectangulars verticals, idèntiques i simètriques. El punt més alt i centrat de la façana, sota el carener, presenta un petit òcul circular, corresponent a les golfes. A banda i banda de l'edifici principal descrit, s'hi adosen diversos cossos afegits. El de la dreta ( a l'E.) -que correspon a un magatzem amb una entrada gran per a vehicles indistrials- és allargat i presenta coberta descendent cap a l'est. Tot l'edifici està uniformement arrebossat.

Es troba entre el Coll de la Llebre i la Serra de Fontfregona, al final del tram de Miralles del camí del Pla de Fonts que ve de Can Cisquet i Can Morgades (camí de Can Morgades), a tocar amb la partió del terme de la Llacuna. De fet, la partió passa pel mig de la casa. El camí s'adreça al Pla de Fonts (La Llacuna). La següent casa del camí és can Genet, ja a La Llacuna.
A l'exterior de la masia, es conserva una pedra coronada amb arc rodó que porta la inscripció central CAN FELIP 1881 i una inscripció inferior a l'extrem dret amb les inicials J.J. i una data de la qual només s'identifica un 1 com a primera xifra (Catàleg de Masies)

Apareix al Mapa Almera/Brossa de 1900 (C. Felip) i en el Mapa IGE de 1914 (Cal Felip). Aquest fet i la perda gravada amb l'any 1881 ens indiquen una cronologia de al menys segle XIX.

HÈLIX ARQUITECTES ASSOCIATS, SLP. Pla especial de catàleg de masies, cases rurals i altres edificacions en sòl no urbanitzable. Document per a l'aprovació inicial. Servei d'Urbanisme de la Diputació de Barcelona. Ajuntament de Santa Maria de Miralles. Març 2016