Cal Cisquet Santa Maria de Miralles

Anoia
E del terme. Serra de Fontfregona.
Prop del Camí del Pla de Fonts, venint del Camí de Can Morgades, que es dirigeix a Coll de la Llebre
581

Coordenades:

41.50035
1.54215
378323
4595329
08257-153
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XX
Bo
Casa reformada modernament
Inexistent
Projecte de Catàleg de Masies fitxa 35
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. Cad. 08257A00900027
F. Xavier Menéndez

Casa que presenta el cos principal i original de planta quadrangular. Consta de planta baixa, primer pis i segon pis sota teulada, i està orientada NE-SO, amb coberta de doble vessant amb el carener centrat i perpendicular a la façana, que dona al SE. La façana es compon d'una entrada senzilla centrada amb arc rebaixat, amb dos finestres verticals de la mateixa forma, a banda i banda. El primer pis presenta tres finestes rectangulars verticals, estant la del mig a una alçada lleugerament superior. El segon pis presenta tres finestres, més gran la central que es troba sota el carener, i que correspon a les golfes. A banda i banda de l'edifici principal descrit, s'hi adosen dos cossos afegits d'una planta amb coberta a una vessant.. El de la dreta (a l'NE. ) presenta coberta descendent cap al NE i dona la volta a l'edifici cobrint part de la façana posterior (NO) . Tot l'edifici està uniformement acabat amb pedra vista de tamany mitjà i irregular.

Es troba al Mapa IGE de 1914 com a cal Cisquet

HÈLIX ARQUITECTES ASSOCIATS, SLP. Pla especial de catàleg de masies, cases rurals i altres edificacions en sòl no urbanitzable. Document per a l'aprovació inicial. Servei d'Urbanisme de la Diputació de Barcelona. Ajuntament de Santa Maria de Miralles. Març 2016