Cal Favó Copons

Anoia
Viladases-Camí del torrent de Viladases, 08289
Al nord-oest del nucli urbà, formant part del nucli de Viladases
525m

Coordenades:

41.63522
1.49489
374639
4610370
08071-81
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XIX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. Cad.: 002000800CG71A
Adriana Geladó Prat

Masia aïllada de planta més o menys rectangular, formada per diversos cossos adossats i que ha estat molt reformada i ampliada en les successives intervencions que ha anat patint al llarg del temps. De fet, la part més antiga de la casa està situada a la banda de migdia de la construcció. Aquesta està formada per un volum de planta rectangular distribuït en planta baixa i pis, amb la coberta de teula àrab de dues vessants i el carener perpendicular a la façana principal, la qual està orientada a migdia. Presenta obertures rectangulars reformades amb els emmarcaments arrebossats i emblanquinats. Adossat al nivell del pis hi ha un volum rectangular amb coberta d'un sol vessant, que correspon a un porxo de recent construcció. Està obert a l'exterior mitjançant cinc arcs de mig punt bastits en pedra, sostinguts per pilars arrebossats i emblanquinats. Adossat a la façana de llevant d'aquest volum principal hi ha la resta de la construcció antiga de la masia. Es tracta d'un cos de planta rectangular amb la coberta de teula àrab d'un vessant, que està organitzat en un sol nivell. Les obertures són rectangulars i destaquen, adossats al parament, tres contraforts atalussats bastits en pedra. La construcció antiga presenta els paraments arrebossats i emblanquinats. La resta de la construcció es correspon amb volums de nova planta que conformen la part nova de cal Favó.

El sector de Viladases, situat al nord-oest del nucli urbà de Copons, es caracteritza per la presència de diverses masies que actualment han passat a ser segones residències. Tot i això, els pagesos de la zona es dedicaven als cultius tradicionals: oliveres, arbres fruiters, cereals i, sobretot, la vinya.

RIERA, Antoni (1999). Inventari de masies i construccions en sòl no urbanitzable de Copons. Copons [inèdit]. SOTERAS CORBELLA, Montse (2008). "Masies i veïnats de Copons". Camí Ral. Butlletí informatiu i d'opinió Vila de Copons, núm. 26, p. 8.