Cal Carreras
Copons

  Anoia
  Viladases-Serra dels Molls, 08289
  Emplaçament
  Al nord-oest del nucli urbà, formant part del nucli de Viladases
  551m

  Coordenades:

  41.63796
  1.4968
  374804
  4610672
  Número de fitxa
  08071-80
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Modern
  Popular
  Segle
  XVIII
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Inexistent
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  Ref. Cad.: 002000900CG71A
  Autoria de la fitxa
  Adriana Geladó Prat

  Masia aïllada de planta més o menys rectangular, que es troba completament rehabilitada. L'edifici principal està format per dos cossos adossats que presenten les cobertes de teula àrab de dues vessants, amb els careners paral·lels a la façana principal, i estan distribuïts en planta baixa i pis. La façana principa està orientada al sud-est. El volum de migdia presenta un portal d'accés d'arc de mig punt adovellat amb els brancals batits amb carreus de pedra escairats. Al costat hi ha una finestra rectangular amb l'ampit de gres que tipològicament es repeteix en les tres obertures del pis. El volum de tramuntana, en canvi, presenta un portal obert al primer pis, al que s'accedeix mitjançant unes escales adossades al parament, i dues finestres als costats. Les tres obertures són rectangulars, amb les llindes de fusta i han estat reformades. La resta de façanes de la masia també presenten aquesta tipologia d'obertures. Cal destacar un volum de planta rectangular adossat a la façana de ponent. Presenta la coberta de teula àrab d'un sol vessant i s'organitza en una planta, amb la mateixa tipologia d'obertures que les ja documentades. Alhora, adossats a l'extrem de migdia de la façana principal, hi ha dos petits cossos de planta rectangular, amb les cobertes de teula d'un vessant, que es corresponen amb un edifici auxiliar i un porxo obert al jardí. La construcció està bastida en pedra desbastada i sense treballar de diverses mides, lligada amb morter i disposada de manera regular.

  A escassos metres de distància de la masia, al costat del camí d'accés a la propietat, hi ha un edifici de planta rectangular, en origen destinat a les tasques agrícoles. Davant la façana principal de la masia hi ha una bassa de planta arrodonida bastida en pedra.

  El sector de Viladases, situat al nord-oest del nucli urbà de Copons, es caracteritza per la presència de diverses masies que actualment han passat a ser segones residències. Tot i això, els pagesos de la zona es dedicaven als cultius tradicionals: oliveres, arbres fruiters, cereals i, sobretot, la vinya. Fins fa no massa temps, a la finca hi vivien els masovers, tot i que en un dels edificis auxiliars del conjunt. Es dedicaven a l'agricultura i la ramaderia.

  RIERA, Antoni (1999). Inventari de masies i construccions en sòl no urbanitzable de Copons. Copons [inèdit]. SOTERAS CORBELLA, Montse (2008). "Masies i veïnats de Copons". Camí Ral. Butlletí informatiu i d'opinió Vila de Copons, núm. 26, p. 8.