Cal Costas Font-rubí

Alt Penedès
Barri de l'Alzinar, 34, 36 i 38
Uns 875 m al SE del nucli urbà de l'Alzinar
361

Coordenades:

41.42489
1.645
386776
4586812
08085-278
Patrimoni immoble
Edifici
Popular
Contemporani
Noucentisme
XIX-XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Productiu
Privada
08084A04800029
Miquel Gea i Bullich

Conjunt edilici dedicat actualment a la producció vitivinícola. Hi destaquen dos dels seus edificis. Es tracta de dos habitatges; el primer, a l'extrem de migdia del complex, és el que podem considerar l'edifici original. És un habitatge de planta rectangular amb coberta de dos aiguavessos i carener perpendicular a la façana principal, que s'obre a llevant. Aquest edifici consta de planta baixa i planta pis. S'hi intueix un possible cos original amb les obertures disposades en base a tres eixos verticals, amb una simetria trencada actualment per una porta que, molt possiblement, fou oberta amb posterioritat. A tramuntana i a migdia d'aquest cos inicial hi trobem sengles ampliacions que respectaren l'estil i les característiques bàsiques del cos inicial que acabem de descriure. Les característiques d'aquest habitatge fan pensar en una cronologia que no aniria més enllà de la segona meitat del segle XIX.
El segon dels habitatges se situa a l'extrem septentrional del complex edilici. És un habitatge de planta rectangular, d'estil noucentista, amb coberta de dos aiguavessos, de teula àrab, i carener paral·lel a la façana principal, que també s'obre a llevant. Aquest habitatge compta amb planta baixa, planta pis i golfes. Les obertures de la façana principal s'articulen de forma perfectament simètrica al voltant de tres eixos verticals. Totes les obertures són allindades a excepció de l'accés a l'edifici, que compta amb arc escarser. Les tres plantes queden reflectides, externament, per línies horitzontals en relleu que, en forma de petites cornises, marquen la divisió entre els nivells interiors. La primera planta està ocupada, pràcticament en la seva totalitat, per un gran balcó corregut amb barana de ferro decorada de forma senzilla amb barres rectes i barres helicoïdals. El mateix esquema estilístic segueixen les reixesde les dues finestres presents a la planta baixa, tot i que, en aquest cas, també compten amb alguns aplics de ferro en forma de flor.