Cal Ciscu Turró Font-rubí

Alt Penedès
Seguint uns 550 m el camí que arrenca del km 15,9 de la Ctra. BP-2126
271

Coordenades:

41.41336
1.67885
389585
4585488
08085-196
Patrimoni immoble
Edifici
Popular
Contemporani
XIX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
002040200CF88F
Miquel Gea i Bullich

Casa d'estil popular de planta rectangular amb teulada de dos aiguavessos de teula àrab. El carener és paral·lel a la façana principal, que s'obre cap al SO. L'habitatge s'articula en planta baixa i planta pis. La disposició de les obertures de la façana guarda certa simetria, només trencada per una finestra i un petit accés secundari situats en un dels seus extrems. Totes les obertures són allindades, a excepció de les dues portes de la planta baixa que compten amb arc escarser de maó, recentment restarurats. La construcció de l'edifici, segons els actuals propietaris, s'ha de situar entorn l'any 1870, fet que concorda plenament amb la seva tipologia constructiva.