Cal Cerdà de Ferran Olèrdola

Alt Penedès
Veïnat de Ferran

Coordenades:

41.35273
1.73934
394543
4578681
08145 - 260
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Rococó
XVIII-XX
Regular
Es troba en estat de deteriorament per trobar-se deshabitada.
Fàcil
Sense ús
Privada
001509800CF97G0001PO
Marta Lloret Blackburn-Antequem, S.L.

Cal Cerdà és una masia del segle XVIII, sobre la qual es van fer algunes reformes a principi del segle XX; com el portal principal. És de planta basilical, estructurada en tres crugies. Consta de planta baixa, pis i golfes i té la coberta a dos vessants amb el carener perpendicular a la façana. El frontis es composa segons tres eixos d'obertures d'arc pla arrebossat. A la planta baixa hi ha tres portals, el central d'arc de mig punt de notables dimensions, emmarcat amb una motllura que descansa sobre els capitells romànics afegits posteriorment; i els dels costats d'arc escarser de pedra carejada. Els finestrals del pis tenen sortida a petits balcons amb baranes forjades, dels quals el central està sostingut amb mènsules decoratives. Les golfes s'obren amb dos petits pòrtics d'arc de mig punt arrebossat. A les façanes laterals i posterior hi ha poques obertures, totes d'arc pla arrebossat. El tractament exterior dels murs és manté arrebossat amb morter de calç.