Cal Casanova
Argençola

  Anoia
  Camí de Cal Casanova
  Emplaçament
  S'hi arriba per un camí que neix uns 20 metres a l'esquerra de Cal Gotzo de Dalt.
  565

  Coordenades:

  41.58531
  1.47568
  372941
  4604857
  Número de fitxa
  08008-56
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Conjunt arquitectònic
  Modern
  Popular
  Segle
  XVIII
  Estat de conservació
  Dolent
  L'estat de conservació és dolent degut al seu abandó.
  Protecció
  Inexistent
  Accés
  Fàcil
  Sense ús
  Titularitat
  Privada
  08008A009000290000IB
  Autor de la fitxa
  Jordi Seró i Ferrer. IN SITU S.C.P.

  Conjunt arquitectònic format per l'edifici que tenia funció d'habitatge, i edificis annexos utilitzats en l'activitat econòmica de Cal Casanova.
  L'edifici principal és situa al nord-est del conjunt, i consta de planta baixa, dues plantes de pis i golfes. Les façanes són a pedra vista, amb carreus irregulars disposats horitzontalment. La coberta és a dues vessants(sud-oest, nord-est) amb teula àrab. La façana d'ingrés s'orienta al sud-est, i té una entrada a la planta baixa, amb brancals i llinda de maó. A cada planta presenta la mateixa estructura d'obertures amb la mateixa tipologia que l'entrada de la planta baixa. La resta de façanes no presenten elements destacables, les finestres són bastant senzilles.
  Presenta un ampliació de l'edifici principal, on hi trobem diverses finestres, i un accés a una terrassa oberta al sud-oest. Aquesta ampliació té la coberta a una sola vessant ( sud-oest) amb teula àrab.
  Entre aquestes dues edificacions, trobem el cup de vi i celler. En el seu interior encara s'hi conserva una premsa. Presenta una entrada per la façana nord-oest, i un altra a la nord-est, aquesta darrera resta quasi enterrada, però s'observa l'arc rebaixat.
  La resta d'edificacions en aquest conjunt principal, eren les pròpies de l'activitat econòmica, amb petits coberts i pallisses.
  Uns 20 metres al sud-est, hi trobem un edifici, d'una sola planta, i coberta a una vessant (sud), que on el seu entorn, hi ha diverses construccions de pedra seca, inserides en el marge. A l'interior d'aquest edifici, hi trobem eines contemporànies a l'edifici, així com un carro de fusta.
  Davant de la façana principal de l'edifici, es conserva tot, i que en un estat de conservació deficient, uns marges de pedra, que anivellaven l'orografia del terreny.