Cal Caputxí Vallirana

Baix Llobregat
Carrer de les Casetes Montané, 12 - Casetes Montané
Al principis de les Casetes Montané, al costat del bar cal Doctor
230m

Coordenades:

41.3788
1.91699
409440
4581375
08295-607
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. Cad.: 9415623DF0891N
Adriana Geladó Prat

Edifici entremitgeres de planta rectangular, amb un pati posterior. Presenta una coberta de teula àrab de dues vessants, amb el carener paral·lel a la façana principal, i està distribuït en planta baixa i dos pisos. Totes les obertures són rectangulars, sense cap tipus d'emmarcament. Destaquen els dos balcons dels pisos superiors, amb la llosana decorada amb la mateixa motllura que recorre la línia divisòria entre les dues plantes. També tenen baranes de ferro, la de la planta principal decorada. Les finestres d'aquests nivells tenen els ampits motllurats. La façana està rematada amb una cornisa motllurada damunt la que s'assenta un plafó d'obra rectangular, amb motllura superior i decoració central. La construcció presenta el parament arrebossat i pintat, i està emmarcat lateralment a mode de carreus de pedra picada.

És força probable que l'edifici fos bastit a principis del segle XX.