Cal Cabana Font-rubí

Alt Penedès
Avinguda Catalunya, 14 - Guardiola de Font-rubí
308

Coordenades:

41.41387
1.6508
387242
4585581
08085-20
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Noucentisme
XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
7356627CF8875N
Miquel Gea i Bullich

Habitatge entre mitgeres de planta rectangular amb coberta de dos aiguavessos, de teula àrab, amb carener paral·lel a la façana principal, que s'obre a ponent. Compta amb planta baixa, planta pis i golfes. Destaca la composició ordenada i simètrica de la façana, amb línies de maó diferenciant les diferents plantes i amb ornaments de tradició noucentista en relleu a l'entorn de totes les obertures.