Cal Bielet de la Botifarra / Cal Llorenç El Papiol

Baix Llobregat
Carrer Llibertat, 10
125

Coordenades:

41.43771
2.01022
417311
4587822
08158 - 285
Patrimoni immoble
Edifici
Eclecticisme
Popular
Contemporani
XIX
Bo
Legal
BPU. F28-Catàleg de Patrimoni Arquitectònic del Papiol.
Fàcil
Residencial
Privada
7379405DF1877G
Juana Maria Huélamo Gabaldón

Edifici entre mitgeres per la seva banda oest i fent cantonada per l'est. de planta rectangular, amb dues crugies, de planta baixa, pis i golfes (recrescudes). La coberta és a dues vessants amb teula rodona i carener paral·lel a la façana principal. La composició de façana presenta dos eixos verticals de composició a la planta baixa i pis, mentre que les golfes tenen un eix horitzontal generat per dues finestres quadrangulars.. El més important dels dos es troba a l'esquerra i està generat per una finestra quadrangular, la porta d'accès i un balcó a sobre de la mateixa. El balcó presenta les brèndoles en forma de pit i decorades per torsió helicoidal de la brèndola. L'altre eix correspon a la porta, de llinda plana i finestra rectangular allargada verticalment.

El 1890 la finca es denominava cal Llorenç. A partir de 1905 era de Gabriel Amigó Bou, branca lateral dels Amigó de cal Xic, d'aquí cal Bielet (Ahicart, 2019).

Ahicart Amigó et al. (2019) Exposició: Motius de cases i gent. El Papiol: Espai de Recerca pel Patrimoni del Papiol. Biblioteca Municipal del Papiol Valentí Almirall.