Cal Baró Sant Salvador de Guardiola

Bages
Carrer Marcet, núm. 9 (nucli urbà de Guardiola)
337

Coordenades:

41.67907
1.76617
397304
4614880
08098-186
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Modern
Popular
XVIII-XX
Regular
Parts de l'edifici es troben semi-derruïdes.
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
7450108CG9175S0001SX
Jordi Piñero Subirana

Casa situada al nucli urbà de Guardiola, representativa d'un tipus de construcció popular pròpia del segles XVIII-XIX, la qual ha conservat parcialment la tipologia i els volums originaris. Es tracta d'una edificació que no està adossada actualment a cap altra casa. Està formada per dos cossos, tos dos de planta irregular, un més al nord i l'altre al sud. El cos de migdia consta de planta baixa i dos pisos, amb coberta a doble vessant. L'entrada és per la façana oest, però es troba força modificada per un cos adossat en forma de terrassa. Els murs són de pedra i arrebossats, però les obertures han estat majoritàriament remodelades. El cos situat al nord conserva els murs a pedra vista. És més alt i té planta baixa i dos pisos. La part de ponent ha estat remodelada recentment i s'hi ha fet noves obertures. La part de llevant es troba pràcticament derruïda i només conserva l'inici del mur, amb dos portals fets amb sengles arcs de pedra. La casa conserva dues tines.

El carrer Marcet és la continuació natural del carrer de la Creu que, més amunt, es transformava en l'anomenat Camí Missader. Per tant, aquesta zona és part del nucli originari del poble de Guardiola, que va començar a formar-se al final del segle XVIII. Antigament, la casa era propietat de la família Baró, i d'aquí ve el seu sobrenom. Entorn de 1985 la van comprar els actuals propietaris.