Cal Ballestà
L'Espunyola

  Berguedà
  A la zona de Sant Sadurní del Cint
  Emplaçament
  A la C-26 agafar el trencall de Capolat, seguir 3,35km, agafem la pista que hi ha a l'esquerra.

  Coordenades:

  42.05786
  1.71106
  393349
  4657004
  Número de fitxa
  08078 - 91
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Modern
  Contemporani
  Popular
  Segle
  XVIII
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Inexistent
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  08077A003000050000HZ
  Autoria de la fitxa
  Sara Simon Vilardaga

  La masia està formada per dos volums de planta baixa, primera i sotacoberta, els quals estan units per una construcció més petita de dos nivells (planta baixa i primera). El conjunt defineix una planta allargada amb les façanes orientades cap al sud. Totes tres construccions són cobertes amb teulada a dues aigües, el carener dels dos volums principals és orientat nord-sud, i del cos menor est-oest. El conjunt està bastit en una zona en desnivell, fet que permet tenir accés a peu pla a la planta baixa des de la façana principal i a planta primera a través de la façana posterior. L'edifici del costat de ponent es correspon amb la casa, és bastit amb paredat format per pedres irregulars de mides i formes diverses, tot i que estan parcialment cobertes per un rejuntat ampli i bast que no permet veure bé el material constructiu, les cantoneres són grans peces de pedra ben tallada i picada. Pel que fa a les obertures a la façana principal estan distribuïdes simètricament en tres eixos verticals; a planta baixa la porta al centre és en arc rebaixat de maó massís posat a plec de llibre sobre muntants també de maó, amb una finestreta a cada costat, de llinda plana monolítica sobre carreus i ampit també de pedra, tot ben polit i picat; a la planta primera una gran finestra al centre emmarcada en pedra ben tallada i polida, la llinda és plana monolítica i l'ampit sobresortit, a cada costat una finestra emmarcada en maó amb el mateix acabat que a la porta d'entrada; a la planta golfes destaca al centre una galeria formada per dues obertures en arc de mig punt fet amb maó posat de plà (avui és una galeria tancada) i muntants també de maó, a cada costat una finestra com les de la planta primera però més petites. A les façanes laterals hi ha poques obertures totes segueixen la mateixa tipologia que les de maó de la façana sud; a la façana nord també són iguales, tant la porta d'entrada a nivell de planta primera com les dues finestres de les golfes. El volum del costat de llevant es correspon amb l'antic paller, i actualment està reconvertit en vivenda, els murs són de paredat i les cantoneres de blocs tallats i picats; el conjunt d'obertures són de factura contemporània, la façana sud és la principal, i era la que havia estat totalment oberta, encara podem veure part del pilar central. El cos que uneix els dos volums és de construcció contemporània. Al costat est hi ha un annex que devia haver estat destinat al bestiar.

  La primera referència documental coneguda de la masia la trobem en el Capbreu del Cint, Capolat i Castelló fet a ordres del Duc de Medinaceli, pres per Josep Thomasa Garrigó, notari de Cardona datat entre el 1789 i 1793 (ACA,Notarial, Cardona, Ca-1.046,fol. 79-81) hi consta que Pere Marsiñach i Canudas, pagès de L'Espunyola, té el Mas Ballestar, habitat i afocat, juntament amb una peça de terra del mas Mercadal.
  Posteriorment ens apareix documentada en ple segle XIX, en el llibre "Registro de las casas de campo de cada distrito y los aforados de guerra. nº63.1856 nº 32" (ACBR), on hi consta Ballesta i un tal Juan Santacreu. Sembla que aquestes referències es deuen correspondre a Cal Ballestà, però hem de tenir present que a la mateixa zona del Cint trobem la casa Cal Ballesta que pot portar a confusió en els noms i en l'atribució de referències documentals; de tota manera la denominació de Cal Ballesta sembla que és relativament contemporània, ja que anteriorment era anomenada la Diputació. També al 1886 trobem Cal Ballestà en un document de "Cumpliment pascual de la Parroquia del Cint. Any 1886", hi figuren Joseph Santacreu, Josefa, Ramon, Juan, Dolores, Antonia i Carme.