Cal Cosme L'Espunyola

Berguedà
A la zona de Sant Sadurní del Cint
A la C-26 agafar el trencall de Capolat, seguir 1 km i trobarem el creuament que porta a la casa.

Coordenades:

42.06241
1.73097
395004
4657485
08078-90
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XIX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
08077A004000060000HX
Sara Simon Vilardaga

La masia està ubicada en una zona en desnivell, al peu del Cingles de Taravil, tot quedant situada en una zona elevada i oberta cap al sud i est, per on s'estenen els camps de conreu. Està conformada per la casa, el paller i altres coberts annexes. La casa és de planta rectangular i consta dos volums diferenciats perquè presenten alçades diferents, la part del davant és de planta baixa i primera, i la part posterior a més té planta sota-coberta quedant més elevada, i definint així dues alçades de coberta, però ambdues són a dues vessants i amb la mateixa orientació del carener, perpendicular a la façana principal que mira cap al sud-est. La casa però presenta com a mínim tres fases constructives, la part més antiga correspon a la part del davant, la qual s'amplià amb la construcció d'un cos més adossat al mur nord, i més tardanament s'engrandí amb un altre volum, aquest també afegit al costat nord. Aquest darrer volum sembla que va estar construït en dos moments, ja que a nivell de la planta baixa les cantoneres són de pedra i la resta de maó massís. L'estructura més antiga està construïda amb murs de pedres irregulars de mides diverses i grans cantoneres de pedra més ben tallada i picada; la segona fase no presenta grans diferencies en el tipus de material emprat, i en la darrera fase la pedra dels murs és més petita. Pel que fa a les obertures conserva la porta d'entrada principal, és a la façana sud-est, i es feta amb llinda en arc rebaixat en dovelles de pedra sobre muntants de carreus tot en pedra ben tallada i polida, a la clau de l'arc hi ha una data incisa sembla 1812 o 1872, i una creu al mig. També conserva una altra porta a la façana de llevant, a la part de la darrera ampliació, és de llinda de fusta sobre muntants de maó massís. La resta d'obertures són obertes recentment, arran de la reforma integral de la casa per tal d'adaptar-la a turisme rural. L'interior també és totalment modificat. Al costat est hi ha uns coberts, l'un es correspon amb el porxo o paller, de dos nivells, la planta superior és totalment oberta pel davant, cap al sud-est, tant sols amb un pilar al mig; aquest també ha estat rehabilitat, ja hi consta la data 1961 com a data d'una reforma anterior.

Tant sols tenim constància d'una referència documental coneguda és del 1886 en un document de "Cumpliment pascual de la parroquia del Cint Any 1886", en que hi apareix la casa Cosme i hi consta Josep Costa i Maria.