Cabana i sepulcre de cal Galta
Berga

  Berguedà
  Antic municipi de la Valldan
  Emplaçament
  Al sud de Berga, prop de la masia de cal Galta.

  Coordenades:

  42.08611
  1.84661
  404607
  4659981
  Número de fitxa
  08022 - 17
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Jaciment arqueològic
  Prehistòric
  Neolític
  Estat de conservació
  Dolent
  Protecció
  Legal i física
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  CC.AA. nº 6409
  Accés
  Sense accés
  Altres
  Titularitat
  Privada
  Ref. cad.: 006A00067
  Autoria de la fitxa
  Albert Rumbo Soler i Isaac Soca Torres.

  Format per un pis (fons de cabana) circular d'1'70 metres de diàmetre amb restes de carbons i algunes ceràmiques, sense que s'observessin estructures indicatives del tipus de construcció. A sota i a una profunditat de 0'80 metres hi aparegué un enterrament individual, inclòs dintre de les terres argiloses, sense lloses ni senyals exteriors d'identificació. Les ceràmiques del fons de cabana són les mateixes que acompanyen l'esquelet, fet que evidencia la seva sincronia.

  Aquest enterrament fou recollit sencer i sense excavar dintre de les argiles que el contenien i es diposità al Museu Municipal de Berga.

  El Grup de Prehistòria i Arqueologia del Museu Municipal de Berga va poder recuperar parcialment aquest jaciment de la seva destrucció l'any 1977, quan va ser afectat per un rebaixament de terres amb màquines excavadores.

  CASTANY, Josep: "El sepulcre de cal Galta. Berga", El Berguedà: de la prehistòria a l'antiguitat, Barcelona, 1990, pàg. 84.