Abrics de Roca Roja
Berga

  Berguedà
  Muntanya de la Figuerassa
  Emplaçament
  Al nord de la ciutat de Berga, als contraforts tectònics de la Figuerassa.

  Coordenades:

  42.1175
  1.83271
  403505
  4663482
  Número de fitxa
  08022 - 18
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Jaciment arqueològic
  Prehistòric
  Neolític
  Antic
  Romà
  Estat de conservació
  Dolent
  Protecció
  Inexistent
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  CC.AA. nº 6407
  Accés
  Difícil
  Altres
  Titularitat
  Pública
  Ajuntament de Berga, plaça de Sant Pere, 1
  Autoria de la fitxa
  Albert Rumbo Soler i Isaac Soca Torres.

  Són dos llargs abrics naturals enlairats i quasi penjats que formen una estreta cornisa amb orientació cap al sud, amb raconades que han permès l'acumulació de sediments arqueològics fèrtils. La gran paret tectònica que l'arrecera presenta diverses fases de litogènesi que evidencien antics regalims d'aigua. No s'ha pogut determinar una estratigrafia clara, que li pogués donar un cert rigor científic. Una de les cales efectuades a l'abric de Roca Roja II oferí uns nivells molt remenats i no massa lògics, amb ceràmiques ibèriques, romanes, algun fragment d'urna del Bronze final i altres fragments ceràmics amb decoració incisa del Bronze mitjà. A una profunditat d'entre 70 i 100 centímetres va aparèixer un fogar amb un conjunt arqueològic homogeni ben associable a un moment concret del Neolític final, pertanyent a un nucli d'hàbitat.

  Els materials extrets es conserven al Museu Municipal de Berga.

  El jaciment fou objecte d'excavacions arqueològiques durant el 1962 per Grup de Prehistòria i Arqueologia de Museu Municipal de Berga.

  CASTANY, Josep: "Abrics de Roca Roja. Berga", El Berguedà: de la prehistòria a l'antiguitat, Barcelona, 1990, pàgs. 95 i 99.