Ca n'Oranies
Òdena

  Anoia
  Ca n'Oranies. Camí de ca n'Enrich del Pla al Pla de la Masia
  Emplaçament
  Pla de les Gavarreres.
  Propera al polígon industrial del Pla de les Gavarreres i al Pla de la Masia

  Coordenades:

  41.58116
  1.6463
  387156
  4604159
  Número de fitxa
  08143 - 80
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Modern
  Contemporani
  Popular
  Segle
  XVI--XX
  Estat de conservació
  Dolent
  La masia es troba en un estat lamentable. Algun dels sectors ja s'ha enderrocat.. L'estat de conservació és molt dolent.
  Protecció
  Inexistent
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  IPA, núm. 6.727
  Accés
  Fàcil
  Sense ús
  Titularitat
  Privada
  08142A014000650000HD
  Autoria de la fitxa
  Josep-Vicenç Mestre i Casanova

  Oranies està configurada per un volum principal i un conjunt de cossos annexos que
  formen un clos tancat amb un pati central de forma irregular. El clos és de planta
  trapezoïdal amb el portal principal situat en el mur de migjorn, el qual recolza sobre l'antic
  tram d'accés.
  El volum principal està situat a la cantonada nord-occidental del conjunt. Un celler i l'antic
  paller tanquen l'angle sud-occidental.
  El volum principal està configurat, bàsicament, per dues construccions juxtaposades que
  constitueixen un casal de forma quadrangular de planta baixa, planta primera i planta sota
  coberta amb un cos adossat a la banda sud, que funciona com a terrassa a nivell de planta
  primera.
  L'accés principal a l'habitatge es realitza per la part de llevant des del pati central, a través
  d'un portal d'arc rebaixat que disposa d'una inscripció a la clau de l'arc amb data 1736.

  Descripció extreta de la fitxa de l' Inventari del Patrimoni Històric, Arquitectònic i Ambiental d'Òdena, Diputació de Barcelona, Servei del Patrimoni Local i Ajuntament d'Òdena. Barcelona, 2013.

  Segons Xavier Jorba, "la propietat era coneguda antigament com el mas Oranies, i més
  endavant com Martí d'Oranies i Aguilera d'Oranies. Oranies estava envoltada per les terres
  dels masos veïns del Cogulló, Aldorrells, Batalleres (can Marquès) i Carriones.
  Al costat del mas principal hi havia el mas rònec Borràs d'Oranies (Cal Peó), l'edificació del
  qual s'utilitzarà durant tota l'època moderna com a estable i corral del mas principal. Altres
  masos incorporats a l'explotació seran el mas de na Guarra i el mas Vilella (mas
  Manyoses). L'any 1351 Berenguer Tort, propietari d'Oranies, va adquirir el mas Borràs. El
  mas rònec de na Guarra va ser establert a Martí d'Oranies l'any 1480.
  Oranies apareix documentada des de l'any 1250, essent el seu propietari Guillem Tort.
  L'any 1351 és Berenguer Tort el seu propietari i l'any 1361 en serà Arnau Tort. La filla
  d'Arnau, Llorença, es casarà amb Antoni Martí i serà a partir d'aquest moment quan el mas
  serà conegut com Martí d'Oranies. L'any 1583 els Martí venen l'heretat als Figuera, que
  l'any 1621 deixaran com a pubilla de la propietat a Joana, casada amb Pere Aguilera, fadrí
  procedent del mas Aguilera de les Rovires. És a partir d'aquesta nova situació que el mas
  adopta el nom d'Aguilera d'Oranies".

  Inventari del Patrimoni Històric, Arquitectònic i Ambiental d'Òdena, Diputació de Barcelona, Servei del Patrimoni Local i Ajuntament d'Òdena. Barcelona, 2013.
  JORBA i SERRA, Xavier (2011) Òdena, segles XVI i XVII. Parnass Edicions, Barcelona