Ca n'Armengol - Ca la Molinera Vallirana

Baix Llobregat
Carrer Major, 199-201
A la banda esquerra del carrer pujant en direcció a l'Ordal
164m

Coordenades:

41.38958
1.93595
411040
4582552
08295-565
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XIX-XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. Cad.: 1126118DF1812N
Adriana Geladó Prat

Edifici entremitgeres de planta rectangular amb pati posterior. Presenta una coberta de dues vessants de teula àrab, amb el caraner paral·lel a la façana principal, i està distribuït en planta baixa, pis i golfes. La façana principal compta amb obertures rectangulars amb l'emmarcament arrebossat, tot i que són bastides en maons. Destaca un balcó simple al pis, amb la llosana motllurada i la barana de ferro treballat. Una motllura rectilínia recorre la divisòria entre els diferents nivells. La façana està rematada amb una cornisa motllurada i un plafó rectangular que amaga la coberta. El parament està arrebossat i pintat.