Ca n'Albareda
Sant Feliu de Llobregat

  Baix Llobregat
  Terreny erm situat a 200m dels terrenys de la masia de Can n'Albareda

  Coordenades:

  41.3997
  2.04369
  420060
  4583570
  Número de fitxa
  08211 - 251
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Jaciment arqueològic
  Prehistòric
  Paleolític
  Estat de conservació
  Dolent
  Es troba molt remogut
  Protecció
  Inexistent
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  2548
  Accés
  Fàcil
  Productiu
  Titularitat
  Privada
  Ref. Cad.: 08210A01600014
  Autoria de la fitxa
  ADRIÀ COLOM - CENTRE D'ESTUDIS COMARCALS DEL BAIX LLOBREGAT

  Jaciment a l'aire lliure on s'han recuperat 10 códols tallats (10 unifacial i 6 bifacial), tot i que també s'ha registrat, en menor messura, la talla Llevalois.

  La indústria lítica bifacial i unifacial va ser desenvolupada durant el Paleolític Inferior, diferenciant dos períodes: Paleolític Arcaic (2'5 m.a-500000 a.C) caracteritzat per l'inici de l'indústria lítica consistent en códols tallats per un costat (choper) o per els dos costats (chopper tool). El perfeccionament d'aquesta indústria es farà durant una segona fase: el Paleolític Inferior Clàssic (1m.a-150.000 a.C), mitjançant la talla completa dels còdols conformant el bifaç o destral de mà. A partir d'aquest moment s'arriba al màxim punt de perfeccionament del treball sobre còdols, el següent pas evolutiu dintre de l'indústria lítica serà la talla d'ascles a partir de nuclis.. Per tant, el material aparegut en aquest jaciment ens porta al paleolític inferior.

  ALADERN (Grup d'estudis). Estudi de Collserola. Arqueologia. Sant Feliu de Llobregat: Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, 1985. Part. 4.
  CARBONELL, E.; GUIBAULD, M.; MORA, R. "Utilización de la lógica analítica para el estudio de tecno-complejos a cantos tallados". Cahier noir. 1, p.3 -63.
  GRÀCIA, M. V. [et al.]. "La estación paleolítica de Ca n'Albareda (Molins de Rei) estudio estratigráfico". Revistade l'Institut d'Estudis Catalans. vol. I Excavacions Arqueològiques al Baix Llobregat, inèdit.
  GRÀCIA, M. V.. "Ca n'Albareda". Revista d'Arqueologia, Prehistòria i Història Antiga. 2, p.12-34. desembre.
  GRÀCIA, M. V.; MAR, R. "El paleolític de Ca n'Albareda". Butlletí del Museu de Molins de Rei. 1 i 2.
  GRÀCIA, M.V. Tres asentamientos paleolíticos en el valle inferior del Llobregat. Barcelona, juny 1983. Tesi de Llicenciatura. Dept. Prehitòria i Hª Antiga. Universitat de Barcelona.