Ca n' Iglésias Vell Montclar

Berguedà
Ca n' Iglésias Vell, zona El Vilar
Al sud del terme municipal, a prop del camí a Viver.
08130-101
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Contemporani
XIX-XX
Dolent
Es troba en ruïnes
Inexistent
Fàcil
Sense ús
Privada
08129A005000090000AK
María del Agua Cortés Elía

Restes d'una antiga masia que es troba actualment en avançat estat de ruïna. S'identifica un únic volum amb planta rectangular del que resten fragments de poca alçada de paraments de paredat comú amb cantoneres de pedra escairada.

Aquest mas el podem relacionar amb el molí de ca n' Iglésias, que es troba proper, al costat de la riera, i del que quasi no queden vestigis. Surt al llistat del registre de "Casas de campo y aforados de guerra" de 1856: Iglésias, possiblement fent referència a la casa i al molí.

"Registro de las casas de campo de cada distrito y de los aforados de guerra". 1856. Document original. ACB.