Ca l'Oller Santa Maria d'Oló

Moianès
Sector sud-est del terme municipal
Ctra. local a Sant Joan d'Oló, poc abans del mas Rovira camí sud (a Sau) 1,5 km i trencall est 120 m
606

Coordenades:

41.84943
2.04276
420537
4633502
08258-68
Patrimoni immoble
Edifici
XVIII-XIX
Dolent
En ruïna
Inexistent
Fàcil
Sense ús
Privada
08258A005000820000AX
Jordi Piñero Subirana

Petita masia o casa de pagès, en ruïnes, que s'emplaça vora el camí de Vilarasau, molt propera a dues cases més, també en ruïnes: cal Pere Riera i el Coll. Consta d'un cos residencial de planta rectangular (amb planta baixa més golfes) del qual se'n conserven els murs exteriors i part dels interiors fins pràcticament l'alçada de la coberta. La façana principal, encarada a migdia, conserva restes del portal, emmarcat amb maó però que s'ha convertit en un gran esvoranc. Els murs són de maçoneria, amb les pedres cantoneres més o menys escairades. La casa té poques obertures i petites. La construcció sembla aixecada en una sola fase constructiva, que podria correspondre al segle XVIII o principis del XIX. L'interior, molt envaït per la vegetació, està compartimentat en dues naus longitudinals, amb diferents estances.

Inclosa al Catàleg de masies i cases rurals en sòl no urbanitzable de Santa Maria d'Oló amb el num. 81 (Pla Especial Urbanístic 2011)
Informació oral facilitada per Elvira Sors Vilaseca, Maria i Montse Mas Sors

No coneixem notícies documentals antigues d'aquesta casa que, per la seva tipologia constructiva, podria ser obra del segle XVIII o principis del XIX. Com a mínim ja al segle XIX ca l'Oller, cal Pere Riera i el Coll formaven part del mas veí de Rojans, el qual tenia "dret a percebre"; és a dir, cobrava un cens sobre aquestes cases. Ca l'Oller encara apareix en un llistat de cases rurals de 1930, i fins aquest moment aproximadament va ser habitada per Teresa i Lluís Vilaseca, que n'eren els masovers i estaven emparentats amb els masovers de Rojans. Posteriorment ca l'Oller ja va ser abandonada. L'any 1996 els que fins aleshores eren masovers de Rojans, la família Mas Sors, van comprar la propietat de Rojans, que incloïa aquestes cases. Actualment el propietari és Pere Mas Sors.

FERRER, Llorenç i altres (1991). "Època moderna i contemporània", Oló, un poble, una història. Associació Castell d'Oló, Santa Maria d'Oló, p. 108-109.
SOLÀ BACH, Sebastià (2011). Pla Especial Urbanístic del Catàleg de masies i cases rurals en sòl no urbanitzable. Municipi de Santa Maria d'Oló, fitxa núm. 81.