Ca l'Esteve Font-rubí

Alt Penedès
Barri de la Massana, 22
Recorreguts uns 300 m del camí que duu a Cal Piu des del camí Ral de la Llacuna
339

Coordenades:

41.41401
1.63215
385683
4585621
08085-249
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XX
1916
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
08288A00600113
Miquel Gea i Bullich

Edifici d'estil popular de planta rectangular amb coberta de teula àrab de dos aiguavessos i carener paral·lel a la façana principal, que s'obre a migdia. L'edifici compta amb planta baixa i planta pis i la distribució de les obertures de la façana principal, totes allindades, és simètrica. L'obertura central de la planta primera és un balcó amb barana de ferro de decoració senzilla. Les obertures de la planta primera presenten el seu perímetre resseguit amb un relleu en morter que les desdobla. Aquest relleu no és present a la planta baixa com a conseqüència d'una modificació relativament recent.
Segons els propietaris, la casa es construï vers l'any 1916.