Ca l'Eixut Vallirana

  Baix Llobregat
  Carretera N-340, km. 1233 - Casetes Julià
  El primer edifici de l'entrada al raval de les Casetes Julià, en direcció l'Ordal
  253m

  Coordenades:

  41.37765
  1.91162
  408989
  4581253
  08295-611
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Contemporani
  Popular
  XIX-XX
  Regular
  Inexistent
  Fàcil
  Sense ús
  Privada
  Ref. Cad.: 8913008DF0881S
  Adriana Geladó Prat

  Edifici aïllat de planta rectangular amb la finca delimitada per una tanca bastida en pedra, i envoltat d'un espai verd disposat al lateral. L'edifici principal presenta una coberta de teula àrab de dues vessants, amb el carener paral·lel a la façana principal, i està distribuït en planta baixa, pis i golfes i, probablement, també tingui soterrani. La façana principal, orientada a la carretera, presenta un gran portal d'accés d'arc rebaixat bastit en maons i arrebossat. Al pis hi ha dues obertures rectangulars amb els emmarcaments en relleu arrebossats. Una té sortida a un balcó simple amb la llosana motllurada i la barana de ferro treballat. La façana està rematada amb una cornisa motllurada i coronada per una barana d'obra amb balaustrada. De la façana de ponent destaquen les finestres del primer pis, amb els ampits motllurats, i les dues obertures reformades de les golfes, d'arc de mig punt i delimitades amb balaustrades d'obra. Adossat a la façana de llevant hi ha un volum de planta rectangular sense coberta, que compta amb una portal d'arc rebaixat bastit en maons i tapiat. A la banda de ponent hi ha un petit volum rectangular amb la coberta enderrocada i, a continuació, la tanca que delimitava el pati posterior. La construcció està bastida en pedra i presenta els paraments arrebossats i pintats.