Ca l'Eduard Font-rubí

Alt Penedès
Barri de Santa Maria, 23
Seguint 275m el camí que arrenca de davant el nucli de Santa Maria i duu directament a l'Alzinar
330

Coordenades:

41.42443
1.6571
387786
4586745
08085-223
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
08084A04900004
Miquel Gea i Bullich

Edifici de planta rectangular amb coberta de teula de dos aiguavessos i carener paral·lel a la façana principal, que s'obre al SE. Compta amb planta baixa i planta pis. Té un cos afegit pel SO de les mateixes característiques constructives que l'habitatge principal. La façana de l'habitatge, si no tenim en compte l'annex, és totalment simètrica amb totes les obertures allindades, tot i que la porta d'entrada té indicis de tenir, en origen, un arc escarser que actualment sembla trobar-se sota l'arrebossat.
L'annex compta amb dos accessos, ambdós amb petits arcs escarsers, i dues finestres a la planta pis. Totes les finestres de l'immoble tenen resseguit el perímetre amb pintura blava, fet que atorga un caràcter especial al conjunt. Segons els propietaris, l'immoble té uns noranta anys d'antiguitat, fet que situa la seva construcció cap els anys 20 del segle XX.