Ca l'Amar de la Torre Arenys de Munt

Maresme
Sobre l'Ajup (Camí de Can Sala).
Pujant pel Rial de Ca l'Amar des de la carretera de Sant Celoni (C-61).

Coordenades:

41.6007
2.54603
462169
4605543
08007-64
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
XVI-XVII
Bo
Legal
  • BCIN
  • National Monument Record
  • Defensa
BCIN/Monument/R-I-51-5177/Llei 16/19850625/BOE
Si: IPA núm. 554
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 008A09010
Jordi Montlló Bolart

Masia de planta rectangular amb una torre de defensa annexa. La masia consta de tres cossos, planta baixa i dos pisos. Coberta de teules a dues vessants amb el carener paral·lel a la façana. Portal rodó adovellat. Obertures de pedra granítica treballada. La finestra que hi ha damunt el portal rodó porta la data de 1632. A la façana de migdia hi ha un rellotge de sol pintat l'any 1814. Torre de defensa adossada, de planta quadrangular, consta de planta baixa i tres pisos i acabada amb merlets. Escut familiar esculpit en pedra ubicat damunt l'entrada. A l'interior, el cos central és el vestíbul, on hi entrava el carro i d'on surt l'escala que puja als pisos superiors, on hi ha les dependències dels senyors. Al fons hi ha la cuina. En el cos de l'esquerra hi havia els estables i el celler on es conserva el cup i la premsa. Del celler o de la cuina, no ens ho han deixat veure, surt l'hipogeu. El cos de la dreta està destinat a la masoveria. Davant la casa hi ha un safareig de planta rectangular, en un extrem hi ha el galet en forma de boca de peix, d'on surt l'aigua d'una mina. A l'altre costat hi ha tres rentadores: dues pels senyors i una pels masovers. L'obra és de paredat i amb rajoles a la lleixa.

Durant la setmana Santa del 2006 es van presentar a la casa descendents que portaven el cognom Amar de la Torre, procedents de Madrid, portaven el dibuix de l'escut familiar que coincidia amb el de la façana.

Des de la Guerra pertany a la família Carsi. Actualment està a la venda.

BONET GARÍ, Lluís (1983) Les masies del Maresme. Centre Excursionista de Catalunya i editorial Montblanch. Barcelona. CASALS i COLL, Gaspar (2006). Noms de lloc d'Arenys de Munt, a Fulls arenyencs de cultura, núm. 10, abril de 2006. Ajuntament d'Arenys de Munt, pàg.42. VIADER i CROUS, Montse (1986). Ca l'Amar de la Torre (Arenys de Munt), a Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Barcelona, Inèdit.