Ca l'Agustí Font-rubí

Alt Penedès
Barri de Font-rubí de Baix, 19
A l'alçada del Km 1,4 de la carretera BP-2126
545

Coordenades:

41.4305
1.58841
382057
4587510
08085-367
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XIX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
08084A03200017
Miquel Gea i Bullich

Habitatge de planta rectangular amb coberta de dos aiguavessos, de teula àrab, i carener perpendicular a la façana principal, que mira a migdia. L'edifici compta amb planta baixa, planta pis i golfes. Les obertures de la façana principal, força modificades, són totes allindades i es distribueixen simètricament en base a tres eixos verticals. La petita obertura corresponent a les golfes és un ull de bou, mentre que l'obertura central de la planta primera és actualment un balcó ampitador molt modificat.
L'edifici compta actualment amb diversos annexos adossats al costat de llevant.
Pel que fa al moment de construcció de l'habitatge, atenent a les seves característiques constructives ens inclinem a pensar en una data dins de l'últim quart del segle XIX.