Ca la Treseta Sant Salvador de Guardiola

Bages
Raval del Sellarès
Ctra.vella d'Igualada (C-37 z), poc abans del km. 86 camí del raval del Sellarès, direcció N-W.
296

Coordenades:

41.68471
1.7595
396758
4615514
08098-210
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XIX-XX
Bo
Legal
Catàleg de masies (núm. 087)
Fàcil
Residencial
Privada
08097A013000680000EW
Jordi Piñero Subirana

Casa de pagès que forma part del raval del Sellarès, i que ha conservat parcialment la tipologia i els volums originaris. Consta d'un cos residencial de planta irregular, amb coberta a dues aigües. Té una planta baixa semisoterrània més un pis i golfes. La façana, encarada a migdia, té una distribució també molt irregular, amb dos cossos de diferents amplades i una eixida en un dels angles. Les diferents obertures s'han refet modernament o no presenten elements d'especial interès. Tots els murs s'han arrebossat amb ciment. Al voltant del pati davanter de la casa hi ha diversos coberts i una casa nova.

Informació oral facilitada per Mar Sellarès.

El raval del Sellarès es va originar a mitjan segle XIX quan els propietaris de cal Xacó, de cognom Sellarès, van començar a vendre peces de terra perquè s'hi edifiquessin cases. Els beneficiaris d'aquestes noves cases eren els fills segons d'algunes masies de la zona. Segons sembla, els propietaris de cal Xacó havien perdut la seva fortuna i es van veure obligats a vendre aquests terrenys. Tanmateix, l'origen de ca la Treseta és una mica diferent. Segons font orals, l'any 1850 va néixer Anton Sellerès Vila, hereu de cal Xacó, el qual va tenir diversos germans d'una altra mare. A cadascun els hi va donar una casa. Al poble de Guardiola, les de cal Jepet Xacó (ara cal Jepet) i cal Joan Xacó. I, al raval del Sellarè, cal Valentí Xacó, avui anomenada ca la Treseta. L'àvia dels de l'actual propietari es deia Maria Alsina Sellarès. Fa uns anys es va construir una casa nova a llevant, sobre un antic galliner.

Diputació de Barcelona; BERRYSAR, S.L. (2010). Pla especial de catalogació de masies i cases rural en sòl no urbanitzable. Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola (núm. 087).